top of page

Čarolija vinskih manifestacija...

Naš organizacijski tim je malen, ali moćan ;) Zajedno brojimo više od pola stoljeća iskustva u vinskom sektoru, dok ispijene butelje vina ne možemo ni približno izbrojati. Pridružite nam se na nekom od naših vinskih događanja kao partner, sponzor ili sudionik. A možete nas i angažirati da odradimo neko događanje za vas.

---
Oh, the magic of wine events...

Our organizational team may be small, but we're mighty ;) Together, we boast over half a century of experience in the wine sector, while the number of emptied wine bottles is impossible to tally. Join us at one of our wine events as a partner, sponsor, or participant. Or engage us to organize an event for you.

Organica

Organica_logo.jpg

Međunarodna izložba organskih i biodinamičkih vina te maslinovih i bučinih ulja koja ima za cilj ojačati postojeće i stvoriti nove poslovne veze između proizvođača vina/ulja i sektorskih profesionalaca, distributera, trgovaca, ugostitelja i turističkih djelatnika; definirati položaj ekoloških i biodinamičkih poljoprivrednih proizvoda, s naglaskom na vina, maslinova i bučina ulja, na domaćem, regionalnom i inozemnom tržištu; povećati svijest o važnosti ekološke/biodinamičke poljoprivrede kao jedine održive budućnosti proizvodnje hrane; usmjeriti pažnju medija i široke javnosti na domete i trendove ekološke/biodinamičke proizvodnje.

International exhibition of organic and biodynamic wines, as well as olive and pumpkin oils, aims to strengthen existing and create new business connections between wine/oil producers and sector professionals, distributors, traders, hospitality professionals, and tourism operators; define the position of organic and biodynamic agricultural products, with a focus on wines, olive oils, and pumpkin oils, in the domestic, regional, and international markets; raise awareness about the importance of organic/biodynamic agriculture as the only sustainable future for food production; direct media and public attention to the scope and trends of organic/biodynamic production

VinMarKon

VinMarKon logo.jpg

Konferencija o vinskom marketingu koju organiziramo jednom u dvije godine namijenjena je u prvom redu vinarima, a zatim i svim ostalim vinskim profesionalcima kojima je stalo do smislene edukacije. Svaki VinMarKon ima svoju krovnu temu kojom se dotičemo aktualnih problema i izazova koje donosi vinsko tržište. Kroz panel-diskusije, jezgrovita predavanja, primjere dobre prakse i otvorenu diskusiju dolazimo do praktičnih i primjenjivih rješenja, ideja i inovacija. Pridružite nam se!

The Wine Marketing Conference, which we organize biennially, is primarily intended for winemakers, followed by all other wine professionals who are concerned with meaningful education. Each VinMarKon has its overarching theme, addressing current issues and challenges facing the wine market. Through panel discussions, concise lectures, best practice examples, and open discourse, we arrive at practical and applicable solutions, ideas, and innovations. Join us!

diWine Spring Festival

Uskoro...
Soon...

Winelovers' Street

Uskoro...

Soon...

bottom of page